Metalkas Logo

 

 

Strategicznym celem Metalkas S.A. jest:

 • Kontynuacja produkcji i zwiększenie sprzedaży zarówno towarów i usług
 • Rozszerzenie asortymentu wyrobów o nowe typy i rodzaje
 • Pozyskiwanie nowych klientów i dostosowanie wyrobów do ich potrzeb
 • Intensyfikacja działań marketingowych mających za zadanie zdobywanie nowych rynków
 • Intensyfikacja działań mających na celu rozszerzenie gamy wyrobów certyfikowanych
 • Prowadzenie działań w sposób zorganizowany, na podstawie wdrożonego Systemu Jakości  i ciągłe doskonalenie


Cele strategiczne będziemy realizowali poprzez:

 • Ciągłe doskonalenie technik projektowania, konstruowania, produkowania i serwisowania wyrobów
 • Zatrudnianie wysokowykwalifikowanych pracowników technicznych
 • Przeprowadzenie systematycznych szkoleń kadry zarządzającej oraz pracowników firmy
 • Zapewnienie nowoczesnych środków produkcji oraz wyposażenia technicznego
 • Kompleksową obsługę Klienta
 • Systematyczny wzrost produkcji przy zachowaniu poziomu jakości
 • Przestrzeganie wymagań prawnych w obszarach działalności firmy
 • Współpracę tylko i wyłącznie z kwalifikowanymi kooperantami i poddostawcami usług

  W imieniu Zarządu Metalkas deklaruję wolę bieżącego promowania świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach Firmy, która zachęcałaby pracowników do stałego podnoszenia jakości w ich codziennej pracy.Deklarujemy zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania Polityki Jakości.


  Zarząd Metalkas S.A. 

  Bydgoszcz, dn. 02.01. 2018r

  Do pobrania Polityka Jakości