Metalkas Logo

 

 1. Oferta handlowa
  1. przeznaczona jest dla firm i instytucji
  2. wszystkie ceny zawarte w ofercie są cenami netto bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT
  3. warunki handlowe dla Zamawiającego odrębne od powyższych wymagają akceptacji Metalkas Spółka Akcyjna
  4. w momencie ukazania się niniejszej oferty handlowej poprzednie oferty tracą swoją ważność. Zdjęcia wyrobów zamieszczone w niniejszym katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży
 2. Zamówienie i fakturowanie
  1. zamówienie winno zawierać dane o ilości i rodzaju towaru, może być składane faksem, poczta, przez Internet, zawsze z podpisem i pieczątką zamawiającego
  2. zamówienia są potwierdzane każdorazowo na druku "potwierdzenie zamówienia", który stanowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji według warunków handlowych podanych na niniejszej stronie
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zamków standardowych w produkowanych wyrobach oraz możliwość zmiany cen z uwzględnieniem aktualnych na dany dzień. stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut
  4. rezygnacja z zamówienia musi być przekazana pisemnie w terminie najpóźniej 2 dni od daty złożenia zamówienia i zaakceptowania wyłącznie przez Dyrekcję Metalkas Spółka Akcyjna.
  5. Kupujący ma obowiązek przed zakupem upewnić się u sprzedawcy czy towar spełnia jego oczekiwania (dotyczy sposobu montażu, wyposażenia, wymiarów itp.)
 3. Warunki dostawy
  1. Sprzedawca dołoży należytej staranności dotrzymania ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie, dopuszczalne są dostawy częściowe
  2. Cennik dostaw dostępny jest w zakładce KOSZTY DOSTAWY. 
  3. dostawa realizowana jest pod adres Zamawiającego. Miejscem odbioru jest miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, które musi być adresem pocztowym, gdzie zamawiający będzie mógł pokwitować dostawę towaru
  4. czynności z tym związane z wniesieniem do biura, magazynu, usunięcie opakowania, montaż itp. należą do obowiązków Zamawiającego
  5. terminy dostaw są liczone w tygodniach od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia
 4. Warunki płatności
  1. gotówką przy odbiorze towaru
  2. za pobraniem spedytora
  3. towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie będzie prowadziło do odebrania towaru przez sprzedawcę
  4. przedpłata 100% wartości towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma przed wysyłką towaru. Po wpłynięciu zapłaty na konto następuje realizacja wysyłki towaru
 5. Warunki gwarancji oraz odpowiedzialność za wady towaru
  1. wyroby objęte są 24-miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru) bez konieczności wykonania płatnego przeglądu i 36-miesięczna gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru) z koniecznością wykonania płatnego przeglądu po upływie 24 miesięcy od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru). Wyroby takie jak regały, meble metalowe, wózki, kłódki oraz produkty BayerSystem objęte są zasadami rękojmi
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady objęte gwarancja jakości w przypadku, gdy wady te spowodowane były po odbiorze przez Zamawiającego, okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodowały Sprzedawca lub firma spedycyjna
  3. utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcja obsługi, naprawami, przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika
  4. naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własnych koszt, gwarancja nie jest objęte zużycie eksploatacyjne
  5. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, winien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym
  6. reklamacje wad ukrytych należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej 14 dni od daty odbioru towaru
  7. reklamacje składa się pisemnie, decydująca jest data wysłania, w przypadku wad jakości reklamacja musi być udokumentowana wadliwym towarem lub urzędowym stwierdzeniem wady
  8. miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba Sprzedawcy
  9. odbiorca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami
  10. po przyjęciu reklamacji stwierdzona usterka jest usunięta na koszt Metalkas Spółka Akcyjna. W razie niemożliwości usunięcia wady następuje wymiana na towar wolny od wad
 6. Pozostałe warunki
  1. Niniejsze ogólne warunki handlowe maja zastosowanie do wszystkich umów kupna-sprzedaży dotyczących sprzedaży towaru według oferty  zawartych między Zamawiającym i Sprzedawca, i są nierozerwalna częścią zamówienia. W pozostałych sprawach nieujętych w powyższych warunkach handlowych obowiązują stosowne przepisy dotyczące umów sprzedaży zawarte w Kodeksie cywilnym.
 7. PRAWO ZWROTU
  1. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( tj. Dz.U z 2012r. poz. 1225 ) Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym sklep.metalkas.com.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

* UWAGA: Powyższe minimum logistyczne 500 zł netto dotyczy tylko zakupów detalicznych w cenach katalogowych bez rabatu.