Metalkas Logo
zaSEJFowany z Metalkas

zaSEJFowany z Metalkas
Data publikacji: 01.02.2018 Promocja obowiązuje od 01.02.2018 do 31.03.2018

Akcja promocyjna "zaSEJFowany z Metalkas" rozpoczyna się z dniem 1 luty 2018
roku, kończy z dniem 31 marca 2018 roku. 
Przedmiotem promocji jest 250 sztuk Sejfów TG-MHL/S1/N. 

 

Regulamin promocji