Metalkas Logo

 

Twoje dane są u nas bezpieczne.

 

 
Metalkas Spółka Akcyjna  szanuje prawo użytkowników do prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami polityki prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Polityka prywatności Metalkas Spółka Akcyjna 
Metalkas  szanuje prawo użytkowników do prywatności.  Dbamy, ze szczególną troską, o ochronę Pani/Pana danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Pani/Pana prywatność jako naszego Klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich osób niepowołanych, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. Nośniki danych osobowych przechowujemy w naszych sejfach Metalkas o najlepszych współczynnikach antywłamaniowych i przeciwpożarowych. 
Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami polityki prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


§.1 Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest Metalkas Spółka Akcyjna. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Deszczowa 63 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000903064, NIP: 967-11-53-563, REGON: 093076611. 
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Pani/Pan”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane w kategorii danych poufnych i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 


§ 2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiada Pani/Pan Konto na naszej stronie, lub wysyła formularz z zapytanie ze strony, oraz wysyła do nas bezpośrednio mail, to przetwarzamy Pani/Pana dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Czyli dane zwykłe, regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 RODO (Zgodność przetwarzania z prawem). 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do newslettera i osób zapisanych na webinaria.

Dane osobowe przetwarzane są: 

  • a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
  • b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 
  • c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Panią/Pana jeśli [przykładowo] zapisała się Pani/Pan  się do newslettera,
- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą, jeżeli [przykładowo] zapisała się Pani/Pan się na webinaria.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@metalkas.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z  którymi ściśle współpracujemy.

§ 3. Narzędzia Google Analytics
Strony www Metalkas Spółka Akcyjna korzystają z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Metalkas znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

§ 4.  Znaczniki nawigacyjne
Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez Metalkas Spółka Akcyjna odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Metalkas Spółka Akcyjna lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.
Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.
Niektóre biuletyny informacyjne lub inne wiadomości przesyłane przez Metalkas Spółka Akcyjna  zawierają wbudowane linki, które umożliwiają potwierdzenie adresu e-mail odbiorców. Zgromadzone w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane do określenia zainteresowań użytkownika i podniesienia jakości przyszłych doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu.      

§ 5.  Narzędzia lokalizacyjne
Metalkas może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

§ 6.  Widgety i aplikacje społecznościowe
Na stronach internetowych Metalkas mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze, Instagram. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach Metalkas. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
Dodatkowo, na witrynach internetowych Metalkas  mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych Metalkas mogą być udostępniane innym użytkownikom danej platformy społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którą mamy ograniczoną kontrolę i nie mamy jej w ogóle.

§ 7. Pliki cookies
Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie.
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.metalkas.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.metalkas.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. W ramach serwisu internetowego www.metalkas.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.metalkas.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.metalkas.com.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari

 

§ 8.  Pani/Pana prawa.

Może Pani/Pan zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych, co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody:
- wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie przez Metalkas Sp.z o.o. 
-  na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem
Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: zgody@metalkas.com.pl;

Może Pani/Pan żądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail:  zgody@metalkas.com.pl 

Wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Metalkas Sp.z o.o. lub spółki powiązane z Metalkas Sp.z o.o.  

Kontakt z nami.
W razie pytań skontaktuj się z nami: zgody@metalkas.com.pl
lub naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (w przyszłości Inspektorem Ochrony Danych): iod@metalkas.com.pl 
 
 

  •  

Your data is safe with us. 
Metalkas respects its Users' rights to privacy. We kindly ask you to make yourself acquainted with our principles of privacy, according to art. 13 para. 1 and para 2. of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).


Data protection policy of Metalkas S.A. 
Metalkas respects the right of its users to privacy. We take particular care to protect your personal data and apply appropriate technological and legal solutions that prevent the invasion of your privacy as our customer. We strive to give all our customers a feeling of security, who use our services and visit our Websites or entrust us with their personal data in any other way. We take the utmost care in the processing of personal data, especially in the area of preventing unauthorized persons from accessing it, the possibility of its loss and its unlawful disclosure. We store any data carriers with personal data inside the Metalkas safes with the best burglary and fire safety coefficients. 
We kindly ask you to make yourself acquainted with our Data protection policy, in accordance with Art. 13 para. 1 and para. 2 of the Regulation (EU) 2016/679 from 27 April 2016 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation)


§.1 General provisions
The administrator of the data is Metalkas SA with its seat in Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63 registered in the Business Register under number KRS (National Court Register): 0000139093, NIP (Tax ID No.): 967-11-53-563, REGON (Statistical Registration Number): 093076611. 
Data protection is carried out in accordance with the requirements of the prevailing legislation, and the storage of the data is held on secure servers.
For interpretation purposes, the glossary of the terms, or the description in the privacy policy (if this follows directly from the description) will be used.
For the need of better receptivity of the privacy policy, the term "User" was replaced by the term "You", the "Administrator" - by "We". The term „GDPR” means the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
We respect the right to privacy and take care of data security. Amongst others, the protocol for the secure transmission of data (SSL) is used for this purpose.
Data specified in the form on the landing page will be treated in the category of confidential data and are not visible to unauthorized persons. 


§ 2. Administrator of the data
The service provider is the administrator of the data of its customers. This means, that if you have an account on our site or send a form with a request via the website, as well as directly send an email to us, we will process your data like: first name, last name, email address, phone number, position, workplace, IP address etc. That means ordinary data, the regulations associated with ordinary data are covered by Article 6 of the GDPR (Lawfulness of processing.) 
The processing of your personal data is based on art. 6 GDPR and for marketing purposes the administrator invokes the legally justified interest based on the collection of statistical data and the analysis of traffic on the website.
Your personal data will be used for a period between 30 days and 5 years up to the time, the marketing and analysis capabilities of the data required for business management have been utilized.
The service provider is also the administrator of anyone registered for the newsletter and webinars.

Personal data are processed: 

  • a. in accordance with data protection regulations, 
  • b. in accordance with the implemented data protection policy. 
  • c. to the extent and for the purpose, which are necessary for the recording, content design of the contract, modification or termination of the contract, as well as for the proper provision of the services provided by electronic means,
  • d. to the extent and for the purpose necessary to fulfil legitimate interests (legally justified objectives) and the processing does not infringe the rights and freedoms of the persons to whom the data relate

-to the extent and for the purpose, which meet the consent given by you when you sign up [for example] to the newsletter,
-to the extent and for the purpose, which correspond to the consent given by you when you sign up [for example] to a webinar.


You have the right to access, rectify, remove and restrict the processing of your data, the right to withdraw your consent, the right to transfer the data, the right to object to the processing of your personal data. You have the right to file a complaint with the supervisory body, if you believe, that our processing of your personal data infringes the provisions of the EU regulation GDPR.
Contact with the person responsible for supervising the processing of personal data in the organisation of the service provider is possible by e-mail at the following address iod@metalkas.com.pl 
We reserve the right to process your data after the termination of the contract or the withdrawal of your consent to only the extent, which serves the filing of any claims in court, or, if the national or EU or international legislation commit us to data retention.
The service provider has the right to provide personal data of the user as well as his other data to any entities, that are authorized on the basis of corresponding regulations (such as investigating authorities).
The removal of personal data may occur as a result of the revocation of consent or submission of a legally permissible objection to the processing of personal data.
The service provider does not provide personal data to entities other than those authorised to do so under the relevant legal provisions.
Personal data is processed exclusively by persons authorized by us or the processing party, with whom we closely cooperate.

§ 3. Google Analytics Tools
The websites of Metalkas SA use Google Analytics tools. More information about the use of Google Analytics tools by Metalkas are available at: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
To offer users, who use our website more choices concerning the way that their data is collected by using Google Analytics tools, Google has developed a browser add-on to disable Google Analytics . The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript (ga.js) Protocol, to submit the information, that data concerning  visits of the website should not be sent to Google Analytics. The browser add-on to disable Google Analytics does not block data transmission to the website itself or other network analytics services.

§ 4.  Navigation markers
A navigation marker is a small image file that is attached to the website, which allows the collection of certain information transmitted from the user's computer, such as IP address, duration of the visit of the website, type of browser, cookies installed by the same server during previous visits of this website. The use of navigation markers by Metalkas S.A. is in accordance with applicable legislation.
Metalkas S.A.  or the service provider can use navigation markers for monitoring the effectiveness of online services of other companies, who provide services in the area of recruitment or marketing, collecting statistics on the topic of users or management of cookies.
The user can disable the navigation marker by rejecting certain cookies that are connected with the respective marker. This marker can still register anonymous visits by the IP address of a specific user, but the information collected by cookies are not registered in this case.
Some newsletters or other information sent by Metalkas Sp. S.A contain built-in links to confirm the e-mail address of the recipient. The information collected in this way are used by us for defining the interests of the user and the improvement of quality of future experiences connected to the use of our service.      

§ 5.  Location Marker
Metalkas may collect data regarding the geographical location of the computer or mobile device of the user. The data regarding the location are used for the purpose of providing information to users about services that may be in our opinion of interest to them with regard to their location. They are also collected for optimisation purposes concerning our products and services, based on geolocation solutions.

§ 6.  Widgets and social apps
There may be functions available on the Metalkas websites, that allow the sharing of content by using social apps provided by third parties, such as e. g. the "like" button in Facebook or widget for Twitter, Instagram. All of these social apps can use data concerning activities of users on Metalkas portals. Any data provided by users through this social apps can be collected by other users of the above named social apps and used, and the interactions conducted with the aid of these are subject to the privacy policies of the companies, that are the providers of these apps. We have no influence and assume no liability for the above companies and their use of user data.
In addition, there may also be blogs, discussion forums, crowdsourcing pages and other apps or services can (collectively the "social functions") on the website of Metalkas. The aim of social functions is to share knowledge and content. Any personal data provided by users using any social functions may be provided by Metalkas to other users of the respective social platform (unless otherwise specified during their collection) over which we have limited control or which we do not control at all.

§ 7. Cookies
1. What Are Cookies
Cookies are small files that are stored on your computer, tablet or smartphone when you visit different websites. A cookie usually contains the name of the website from which it comes, the "lifetime" of the cookie (that is, the time of its existence), as well as a randomly generated, unique number that is used to identify the browser, from which the connection with the website is carried out.


2. Cookie policy.
Along with sharing the contents of the website www.metalkas.com.pl cookies are used, i.e. information stored by servers on user devices, which the server may read every time a connection with this device is made, also other technologies with similar or identical functions as cookies may be used. In the present document, the information regarding cookies also apply to other similar technologies used as part of our online services. Cookies are computer files, in particular text files that are stored on the device of the user of the online service www.metalkas.com.pl. Cookies usually contain the domain name of the online service, from which they originate, their retention period on the device, and a unique number.

3. Cookies are used for the purpose of:
Adaptation of the website contents to the user preferences and optimisation of the use of websites; in particular, these files allow the detection of the device of the user of the online service and the corresponding display of the website that is adapted to the individual needs,
Creation of statistics that help to understand, how the users of the online service use the website, which enables the improvement of their structure and content.
4. We may use the following types of cookies as part of the www.metalkas.com.pl online service:
"necessary" cookies, which allow you to use the services available as part of the online service, such as e. g.  verifying cookies, used for services requiring a verification within the service,
Cookies for guaranteeing security, e. g. for detection of infringement within the verification of the service,
Cookies that enable the collection of information about the way of using of the Service's websites,
"functional" cookies that allow the 'remembering' of settings selected by the user and customisation of the user interface, for example with regard to the language or region of the user, the font size, the appearance of the website etc..
"Advertising" - cookies that enable the delivery of promotional content which is customized to the interests of each user.
5. In many cases the software used to view websites (browser) allows the storage of cookies in the user's device by default. Users of the service can change the settings concerning cookies at any time. These settings can be changed in particular so that the automatic operation of cookies is disabled in the browser settings, or the user is informed each time about the use of cookies in the device of the user of the online service. Detailed information on the possibilities and types of used cookies is available in the settings of the software (the browser). Failure to make any changes to the settings concerning cookies means, that these will be placed on the device of the user and we therefore retain information in the device of the user and gain access to this information.
6. Deactivating the use of cookies can lead to obstacles in the use of some services within the scope of our online services, in particular those for which login is necessary. Turning off the option of accepting cookies does not mean that there is no way to read or display the contents of the www.metalkas.com.pl online service, with the exception of those that require login to access.
7. Cookies may be placed on the device of the user of the online service www.metalkas.com.pl and subsequently used by advertisers, research companies and multimedia application providers cooperating with the service.
How do I deactivate cookies on the browser?
Opera browser
Firefox browser
Chrome browser
Internet Explorer browser
Safari browser

§ 8.  Your rights

You may waive the receipt of marketing and business information, which means - depending on the circumstances - an objection or revocation of consent:
to the processing of your personal data for direct marketing purposes, including profiling by Metalkas SA 
- for the receipt of marketing and commercial information, by telephone or by email
Objections or revocations of consent can be sent to the following email address: zgody@metalkas.com.pl;

You can request access to your personal data, its removal or limitation of their processing or transfer of data to another administrator of data. Requests can be sent to the following email address: zgody@metalkas.com.pl 

You can lodge a complaint with the General Data Protection Officer (in the future Chairman of the Data Protection Authority) in cases related to the processing of your personal data by Metalkas Sp.z o.o. or companies affiliated with Metalkas Sp.z o.o. 

Contact us
Should you have any questions, please contact us: zgody@metalkas.com.pl
or our data security administrator (in future data protection officer): iod@metalkas.com.pl