Metalkas Logo

 

Metalkas Spółka Akcyjna  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie nowej rodziny drabin mechatronicznych oraz wykorzystującej elementy koncepcji Przemysł 4.0. innowacyjnej linii do ich produkcji.”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących m.in. opracowania innowacyjnej w skali kraju i świata  technologii produkcji drabin na wysokowydajnej linii z elementami koncepcji Przemysł 4.0.    

Projekt będzie realizowany z największymi jednostkami naukowymi w kraju.

Wartość projektu: 55 654 293,09  PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 28 669 425,03 PLN

 

 

Metalkas Spółka Akcyjna  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii wytwarzania szaf metalowych z materiałów o zmiennej grubości”

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania konstrukcji stalowych z materiałów
o zmiennej grubości.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu: szafy stalowej wzmocnionej profilami o zmiennej grubości.

Wartość projektu: 9 548 363,98 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 109 346,76 PLN

 

 

Metalkas Spółka Akcyjna  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi”

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i technologii produkcji regału z panelową półką metalową.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu: regału z półkami panelowymi przenoszącymi obciążenia minimum 300 kg.

Wartość projektu: 16 567 806,62PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 923 914,09 PLN

 


Informujemy, że w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Priorytet 5-Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.3 - Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, poprzez inwestycje realizujemy projekt zakupu środka trwałego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Zastosowana instalacja zapewni komfortową wentylację oraz równomierne rozprowadzenie ciepłego powietrza dając całkowita satysfakcje z panujących w nich warunków.

Całkowita wartość inwestycji: 481 185,77 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 160 921,14 zł
Budżet państwa: 28 397,85 zł
Wkład własny: 291 866,78 zł

BENEFICJENT: Metalkas Sp.z o.o. Termin realizacji: styczeń - kwiecień 2010r.