Metalkas Logo
Kolejny sukces Spółki Metalkas. Spółka Metalkas otrzymała pozytywną rekomendację do dofinansowania projektu badawczego o wartości 55 mln PLN.

Kolejny sukces Spółki Metalkas. Spółka Metalkas otrzymała pozytywną rekomendację do dofinansowania projektu badawczego o wartości 55 mln PLN.
Data publikacji: 18.01.2021

 

Zgodnie z opublikowaną w dniu dzisiejszym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju listą ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, Spółka Metalkas otrzymała pozytywną rekomendację do dofinansowania projektu badawczego o wartości 55 mln PLN! Tym samym jest to prawie najwyższy poziom rekomendowanego dofinansowania w całej rundzie złożonych projektów badawczych!

Tematem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnej w skali kraju i świata wysokowydajnej technologii produkcji drabin mechatronicznych:

Opracowanie nowej rodziny drabin mechatronicznych oraz wykorzystującej elementy koncepcji Przemysł 4.0. innowacyjnej linii do ich produkcji.

Projekt będzie realizowany z największymi jednostkami naukowymi w Kraju.

Prace badawczo – rozwojowe są kluczowym elementem konsekwentnie realizowanej od kilku lat strategii rozwoju Spółki Metalkas.

Spółka zrealizowała w ostatnich latach historycznie rekordowe inwestycje związane z rozwojem parku maszynowego, które od początku prowadzone były przez V-ce prezesów Jacka i Adama Grzenia. Obecnie Metalkas skupia się na badaniach naukowych, automatyzacji i wprowadzaniu innowacyjnych technologii. W aktywach spółki znajduje się 25 w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Potrzeba tylko 52 sekund, aby na jednej tylko linii produkcyjnej powstała drabina przemysłowa i tylko 21 sekund by na w pełni automatycznej linii do produkcji drabin domowych powstała drabina domowa. Spółka jest świadoma, że podstawą rozwoju jest wysokowydajna produkcja najwyższej jakości, współpraca pomiędzy systemami informatycznymi (IT) i operacyjnymi (OT). Przejaw tej kooperacji to tworzenie cyberfizycznych systemów produkcyjnych.

Wykorzystywanie nowych rozwiązań skutkuje dalszym rozwojem technologicznym, połączenia procesów zaopatrzenia, planowania produkcji, wytwarzania, sprzedaży i dystrybucji. Nowa rodzina drabin mechatronicznych, pełna robotyzacja, automatyzacja procesów produkcyjnych, stanowić będzie przełom w podstawowej działalności operacyjnej Spółki w nowej fabryce aluminium, przełoży się to na istotny wzrost konkurencyjności Spółki niezbędny w planowanych działaniach e-commerce (przyp. pozytywna decyzja UOKiK dot. dużego przedsięwzięcia ze spółką Oponeo).