Metalkas Logo
Połączenie sił to gwarancja sukcesu.

Połączenie sił to gwarancja sukcesu.
Data publikacji: 01.12.2017

Zarząd Metalkas sp. z.o.o siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w celu usprawnienia organizacji, poprawienia efektów działania i osiągnięcia oszczędności finansowych polegających m.in. na obniżeniu kosztów funkcjonowania dwóch spółek, będących w portfolio tych samych właścicieli, jaka również z uwagi na rozpoczęcie przygotowań do planowanego w najbliższej przyszłości, debiutu giełdowego, podjął decyzję o połączeniu spółek Metalkas Sp. z o.o.  i Bayersystem Grzenia Sp.j.

Wskutek połączenia, Metalkas Sp. z o.o.  z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Bayersystem Grzenia Sp.j.

Wobec powyższego Metalkas Sp.z.o.o na mocy umowy z dniem 1 grudnia 2017 roku, stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była  dotychczas spółka Bayersystem Grzenia Sp.j.

Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów spółki Bayersystem Grzenia S.j. powinny, począwszy od dnia 1 grudnia 2017 roku, zawierać następujące dane:

Metalkas Sp. z o.o.
85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63 
tel. +48 52 372 27 47, +48 52 34 90 196
tel. kom. +48 516 006 462
fax +48 52 34 90 198
e-mail: biuro@metalkas.com.pl
NIP: 967-11-53-563 | REGON: 093076611 | KRS: 0000139093
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 8,9 mln zł