Metalkas Logo
Dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich dla firmy Metalkas w kategorii innowacyjność.

Dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich dla firmy Metalkas w kategorii innowacyjność.
Data publikacji: 22.05.2019

Misją Metalkas od początku działalności jest dostarczanie produktów odpowiadających  najwyższym światowym standardom bezpieczeństwa i jakości. Od 60 lat strategia firmy pozostaje niezmienna – innowacja i nieustanny rozwój.

Kilkuetapowy system kontroli procesu produkcji, stałe inwestycje w park maszynowy, wdrażanie najnowocześniejszych technologii, współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi i dostawcami surowców, stawiają nas w gronie liderów branży.

Od samego początku proces udoskonalania produktu, jak i rozwój pod kątem najnowocześniejszych technologii jest jednym z głównych elementów strategii firmy, tym bardziej, z ogromną przyjemnością informujemy iż firma Metalkas realizuje obecnie dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Pierwszy z nich to „Opracowanie technologii wytwarzania szaf metalowych z materiałów o zmiennej grubości” Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania konstrukcji stalowych z materiałów o zmiennej grubości. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu: szafy stalowej wzmocnionej profilami o zmiennej grubości.

Wartość projektu: 9 548 363,98 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 109 346,76 PLN

Drugi projekt obejmuje „Opracowanie procesu produkcji i konstrukcji regału z panelowymi półkami metalowymi” Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i technologii produkcji regału z panelową półką metalową. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu: regału z półkami panelowymi przenoszącymi obciążenia minimum 300 kg.

Wartość projektu: 16 567 806,62PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 923 914,09 PLN