Metalkas Logo
Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki.

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki.
Data publikacji: 31.05.2021

 

Szanowni Państwo!

 

W dniu 31.05.2021 r. nastąpiła zmiana formy prawnej spółki  

Metalkas Sp. z o. o.  na Metalkas Spółka Akcyjna.

 

Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa Metalkas w Spółkę Akcyjną ma charakter formalny i wynika z dużego rozwoju organicznego co za tym idzie istotnego wzrostu skali podstawowej działalności operacyjnej w ostatnich latach. Aby utrzymać pozycję lidera w swojej branży Spółka przygotowuje się do dalszego rozwoju.  Przedsiębiorstwo jest w trakcie realizacji dużych projektów inwestycyjnych finansowanych m.in. z funduszy unijnych.

Wszystkie działania nakierowane są na dalszy rozwój działalności z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie robotyzacji procesu produkcji oraz dostarczania odbiorcom jeszcze większych ilości doskonałej jakości produktów.

Zmiana przedsiębiorstwa Metalkas w Spółkę Akcyjną jest kolejnym ważnym etapem w ponad 60 letniej historii jej rozwoju.

Stanowisko Zarządu Metalkas S.A. dotyczące zmiany formy prawej do pobrania TUTAJ 

 

   Aktualne dane:

 Metalkas Spółka Akcyjna

 ul. Deszczowa 63, Bydgoszcz                                                                                             NIP: 967-11-53-563, REGON: 093076611,
 KRS: 0000903064
 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII w KRS
 Kapitał zakładowy: 8,9 mln zł