Polityka jakości

Prezes i Najwyższe Kierownictwo Metalkas Sp. z o.o. deklaruje

Osiąganie planowanych wyników jakościowych przez wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę EN ISO 9001:2008.

Strategicznym celem Metalkas Sp. z o.o. jest:

 1. Kontynuacja produkcji i zwiększenie sprzedaży zarówno towarów i usług;
 2. Rozszerzenie asortymentu wyrobów o nowe typy i rodzaje;
 3. Pozyskiwanie nowych klientów i dostosowanie wyrobów do ich potrzeb;
 4. Intensyfikacja działań marketingowych mających za zadanie zdobywanie nowych rynków;
 5. Intensyfikacja działań mających na celu rozszerzenie gamy wyrobów certyfikowanych;
 6. Prowadzenie działań w sposób zorganizowany, na podstawie wdrożonego Systemu Jakości  i ciągłe doskonalenie.

Cele strategiczne będziemy realizowali poprzez:

 1. Ciągłe doskonalenie technik projektowania, konstruowania, produkowania i serwisowania wyrobów,
 2. Zatrudnianie wysokowykwalifikowanych pracowników technicznych,
 3. Przeprowadzenie systematycznych szkoleń kadry zarządzającej oraz pracowników firmy,
 4. Zapewnienie nowoczesnych środków produkcji oraz wyposażenia technicznego,
 5. Kompleksową obsługę Klienta,
 6. Systematyczny wzrost produkcji przy zachowaniu poziomu jakości,
 7. Przestrzeganie wymagań prawnych w obszarach działalności firmy
 8. Współpracę tylko i wyłącznie z kwalifikowanymi kooperantami i poddostawcami usług

W imieniu Zarządu Metalkas Sp. z o.o. deklaruję wolę bieżącego promowania świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach Firmy, która zachęcałaby pracowników do stałego podnoszenia jakości w ich codziennej pracy.
Deklarujemy  zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania Polityki Jakości.