Certyfikaty


Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością ISO
- polska akredytacja

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością ISO
- niemiecka akredytacja
MSWiA
Koncesja na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony
mienia realizowanych
w formie zabezpieczenia technicznego
Nato
Natowski Kod Podmiotu
Gospodarki Narodowej