Metalkas Sp. z o.o. jest producentem szeregu wyrobów, zapewniającym ich użytkownikom bezpieczeństwo, ochronę wartości oraz porządek.

Do nich należą przede wszystkim:

  • mechaniczne zabezpieczenia pasywne, w tym sejfy, szafy pancerne, multisejfy, szafy transferowe,
  • metalowe kasety, szafki wiszące do przechowywania kluczy, apteczki, skrzynki pocztowe, gabloty ogłoszeniowe,
  • metalowe meble socjalne, biurowe, warsztatowe,
  • szafy do kancelarii tajnych,
  • szafy i sejfy do przechowywania broni,
  • drzwi budowlane i antywłamaniowe,
  • regały metalowe.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych produktów.


Połączenie sił to gwarancja sukcesu.

Zarząd Metalkas sp. z.o.o siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w celu usprawnienia organizacji, poprawienia efektów działania i osiągnięcia oszczędności finansowych polegających m.in. na obniżeniu kosztów funkcjonowania dwóch spółek, będących w portfolio tych samych właścicieli, jaka również z uwagi na rozpoczęcie przygotowań do planowanego w najbliższej przyszłości, debiutu giełdowego, podjął decyzję o połączeniu spółek Metalkas Sp. z o.o. i Bayersystem Grzenia Sp.j. Wskutek połączenia, Metalkas Sp. z o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Bayersystem Grzenia Sp.j. Wobec powyższego Metalkas Sp.z.o.o na mocy umowy z dniem 1 grudnia 2017 roku, stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka Bayersystem Grzenia Sp.j.

Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów spółki Bayersystem Grzenia S.j. powinny, począwszy od dnia 1 grudnia 2017 roku, zawierać następujące dane:

Metalkas Sp. z o.o.
85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63
tel. +48 52 372 27 47, +48 52 34 90 196
tel. kom. +48 516 006 462
fax +48 52 34 90 198
e-mail: biuro@metalkas.com.pl
NIP: 967-11-53-563 | REGON: 093076611 | KRS: 0000139093
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 8,9 mln zł

Prawo zwrotu

Jesteśmy pewni swojej jakości. Jeśli nasz produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, gwarantujemy prawo zwrotu w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązujacym prawem.

Sprawdź szczegóły: Warunki Handlowe